Domů

Komunitní základní škola Starhill z.s.

Jsme komunitní škola, která navazuje na příjemnou atmosféru dětského lesního klubu Úl, kam chodí naše děti, které pomalu dorůstají do školního věku.

Přáli jsme si pro své děti místo, kde budou moci být hodně venku, v různověké skupině přibližně 10-12 dětí, v podnětném a bezpečném prostředí se zkušenými a empatickými průvodci. Chceme podporovat jejich přirozenou zvídavost, dát jim prostor objevovat svět jejich vlastním tempem prostřednictvím hry a zkoumání a nesvazovat je známkami a zkoušením. Rádi bychom jim dopřáli školu, kam budou chodit rády a která je připraví pro život v 21. st.

Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se děti učily rády, byly zodpovědné a samostatné. Chceme propojit znalosti se skutečným životem. Vycházíme z respektujících principů vzdělávání a z obecných humanistických hodnot.

 

Máme školu, kde:

 • jsou děti co nejvíce venku,
 • nejsou známky,
 • se pracuje s Montessori prvky, Waldorfskou pedagogikou, Hejného matematikou a podle principu Respektovat a být respektován,
 • jsou děti rády a rády se tam vracejí,
 • děti mají právo ovlivnit způsob výuky.

Chceme děti, které:

 • jsou otevřené a vidí svět v souvislostech,
 • si přirozeně vytváří svůj názor,
 • umí spolupracovat a chyby berou jako součást procesu,
 • ví, jak řešit překážky a různé konflikty,
 • jsou empatické a solidární.

Komunitní základní škola Starhill z.s.

Jsme komunitní škola, která navazuje na příjemnou atmosféru dětského lesního klubu Úl, kam chodí naše děti, které pomalu dorůstají do školního věku.

Přáli jsme si pro své děti místo, kde budou moci být hodně venku, v různověké skupině přibližně 10-12 dětí, v podnětném a bezpečném prostředí se zkušenými a empatickými průvodci. Chceme podporovat jejich přirozenou zvídavost, dát jim prostor objevovat svět jejich vlastním tempem prostřednictvím hry a zkoumání a nesvazovat je známkami a zkoušením. Rádi bychom jim dopřáli školu, kam budou chodit rády a která je připraví pro život v 21. st.

Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se děti učily rády, byly zodpovědné a samostatné. Chceme propojit znalosti se skutečným životem. Vycházíme z respektujících principů vzdělávání a z obecných humanistických hodnot.

 

Máme školu, kde:

 • jsou děti co nejvíce venku,
 • nejsou známky,
 • se pracuje s Montessori prvky, Waldorfskou pedagogikou, Hejného matematikou a podle principu Respektovat a být respektován,
 • jsou děti rády a rády se tam vracejí,
 • děti mají právo ovlivnit způsob výuky.

Chceme děti, které:

 • jsou otevřené a vidí svět v souvislostech,
 • si přirozeně vytváří svůj názor,
 • umí spolupracovat a chyby berou jako součást procesu,
 • ví, jak řešit překážky a různé konflikty,
 • jsou empatické a solidární.

O nás

Jsme místem rozvoje dětí od 4 do 12 let v režimu individuálního vzdělávání a nabízíme alternativu k docházce do základní školy. Zároveň fungujeme jako dětský klub s nabídkou odpoledních volnočasových aktivit.

V současné době máme 12 dětí, kteří jsou v podnětném a bezpečném prostředí se zkušenými a empatickými průvodci. Chceme podporovat jejich přirozenou zvídavost, dát jim prostor objevovat svět jejich vlastním tempem prostřednictvím hry a zkoumání a nesvazovat je známkami a zkoušením. Rádi bychom jim dopřáli školu, kam budou chodit rády a která je připraví pro život v 21. st.

Odpolední dětský klub od pondělí do středy

Dětský klub utváříme společně s externími lektory. Volnočasové aktivity klubu probíhají od 12:00 do 15:15 hod. V současnosti nabízíme tvořivé dílny, jógu, arteterapii a přírodovědný kroužek. Reagujeme na dětské zájmy a záliby, a tak někdy vyrábíme náramky z korálků a jindy zase zpracováváme jejich oblíbené filmové hrdiny. Jógu vede lektorka hravou formou, s cílem posílit u dětí vnímání jejich těla, inspirací nám jsou např. karty s názvem Lali cvičí jógu.

V arteterapii s dětmi tvoříme často skupinově, kdy pracují na jednom společném projektu. Využíváme různých výtvarných technik. Doprovodným jevem tvoření je sebepoznání a relaxace. V přírodovědném kroužku lektorka připravuje vždy na další setkání téma, se kterým přichází děti (např. veverky, divoká prasata, apod., často jsou inspirováni tím, co vidí v okolní přírodě).


Baví nás dělat v přírodě kroužky, které běžně probíhají uvnitř, ve třídách, klubovnách nebo tělocvičnách. Tato netradiční forma oslovuje také děti a rodiče, kdy v dnešní době je vcelku náročné najít si čas a nepobývat jen v budovách a autech.

Komunitní základní škola Starhill z.s.

Jsme komunitní škola, která navazuje na příjemnou atmosféru dětského lesního klubu Úl, kam chodí naše děti, které pomalu dorůstají do školního věku.

Přáli jsme si pro své děti místo, kde budou moci být hodně venku, v různověké skupině přibližně 10-12 dětí, v podnětném a bezpečném prostředí se zkušenými a empatickými průvodci. Chceme podporovat jejich přirozenou zvídavost, dát jim prostor objevovat svět jejich vlastním tempem prostřednictvím hry a zkoumání a nesvazovat je známkami a zkoušením. Rádi bychom jim dopřáli školu, kam budou chodit rády a která je připraví pro život v 21. st.

Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se děti učily rády, byly zodpovědné a samostatné. Chceme propojit znalosti se skutečným životem. Vycházíme z respektujících principů vzdělávání a z obecných humanistických hodnot.

 

Máme školu, kde:

 • jsou děti co nejvíce venku,
 • nejsou známky,
 • se pracuje s Montessori prvky, Waldorfskou pedagogikou, Hejného matematikou a podle principu Respektovat a být respektován,
 • jsou děti rády a rády se tam vracejí,
 • děti mají právo ovlivnit způsob výuky.

Chceme děti, které:

 • jsou otevřené a vidí svět v souvislostech,
 • si přirozeně vytváří svůj názor,
 • umí spolupracovat a chyby berou jako součást procesu,
 • ví, jak řešit překážky a různé konflikty,
 • jsou empatické a solidární.

Kontakt

Náš tým

Ivana Blašková
ředitelka
email: info@skolastarhill.cz, tel.: 725 576 069

Eva Dvořáková

holka pro všechno – finance, administrace projektů
e-mail: info@rodicevakci.cz, tel: 728 426 454

Jana Faschingbauerová
průvodkyně
mail: jana.fasch@gmail.com, tel: 731 372 623

Zdravíme vás! V září 2018 jsme otevřeli u Českých Budějovic komunitní základní školu. Náš projekt zrál a formoval se delší dobu. Ve správný čas se potkali ti správní lidé, psycholog, inženýr a estét.

Máme krásný velký pozemek v Kroclově, kde jsme postavili jurtu a založili neziskovou organizaci Komunitní základní škola Starhill z.s.. Vážíme si toho, že dostatečný počet rodičů a jejich dětí do nás již vložilo svou důvěru a zapsalo své děti do školy, která vznikla doslova na „zelené louce“.