Domů

Komunitní základní škola Starhill z.s.

Je škola v přírodě, která trvá celý rok.

Tvoříme pro své děti místo, kde jsou hodně venku, v různověké skupině přibližně 15 – 20 dětí, v podnětném a bezpečném prostředí se zkušenými a empatickými průvodci. Pozorujeme přirozenou dětskou zvídavost, dáváme jim prostor objevovat svět jejich vlastním tempem prostřednictvím hry a zkoumání a nesvazovat je známkami a zkoušením. Rádi bychom jim dopřáli školu, kam budou chodit rády a která je připraví pro život v 21. st.

Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se děti učily rády, byly zodpovědné a samostatné. Chceme propojit znalosti se skutečným životem. Vycházíme z respektujících principů vzdělávání a z obecných humanistických hodnot.

Máme školu, kde:

 • jsou děti v přírodě (když chtějí, tak celý den),
 • nejsou známky,
 • se pracuje s Montessori prvky, Waldorfskou pedagogikou a podle principu Respektovat a být respektován,
 • jsou děti rády a rády se vracejí,
 • děti mají právo ovlivnit výuku a pravidla školy.

Naše děti: 

 • jsou otevřené a vidí svět v souvislostech,
 • si přirozeně vytváří svůj názor,
 • umí spolupracovat a chyby berou jako součást procesu,
 • ví, jak řešit překážky a různé konflikty,
 • jsou empatické a solidární,
 • uznávají své potřeby a potřeby svého okolí.

Věříme v děti a jejich vize, snažíme se reagovat na potřeby dětí, rodičů i průvodců. Jsme součástí asociace svobodných demokratických škol a naší nejinspirativnější školou je kladenská Základní škola Donum Felix.https://www.donumfelix.cz/

Komunitní základní škola Starhill z.s.

Je škola v přírodě, která trvá celý rok.

Tvoříme pro své děti místo, kde jsou hodně venku, v různověké skupině přibližně 15 – 20 dětí, v podnětném a bezpečném prostředí se zkušenými a empatickými průvodci. Pozorujeme přirozenou dětskou zvídavost, dáváme jim prostor objevovat svět jejich vlastním tempem prostřednictvím hry a zkoumání a nesvazovat je známkami a zkoušením. Rádi bychom jim dopřáli školu, kam budou chodit rády a která je připraví pro život v 21. st.

Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se děti učily rády, byly zodpovědné a samostatné. Chceme propojit znalosti se skutečným životem. Vycházíme z respektujících principů vzdělávání a z obecných humanistických hodnot.

Máme školu, kde:

 • jsou děti v přírodě (když chtějí, tak celý den),
 • nejsou známky,
 • se pracuje s Montessori prvky, Waldorfskou pedagogikou a podle principu Respektovat a být respektován,
 • jsou děti rády a rády se vracejí,
 • děti mají právo ovlivnit výuku a pravidla školy.

Naše děti: 

 • jsou otevřené a vidí svět v souvislostech,
 • si přirozeně vytváří svůj názor,
 • umí spolupracovat a chyby berou jako součást procesu,
 • ví, jak řešit překážky a různé konflikty,
 • jsou empatické a solidární,
 • uznávají své potřeby a potřeby svého okolí.

Věříme v děti a jejich vize, snažíme se reagovat na potřeby dětí, rodičů i průvodců. Jsme součástí asociace svobodných demokratických škol a naší nejinspirativnější školou je kladenská Základní škola Donum Felix.https://www.donumfelix.cz/

O nás

Jsme místem rozvoje dětí od 4 do 12 let v režimu individuálního vzdělávání a nabízíme alternativu k docházce do základní školy. Zároveň fungujeme jako dětský klub s nabídkou odpoledních volnočasových aktivit.

V současné době máme 12 dětí, kteří jsou v podnětném a bezpečném prostředí se zkušenými a empatickými průvodci. Chceme podporovat jejich přirozenou zvídavost, dát jim prostor objevovat svět jejich vlastním tempem prostřednictvím hry a zkoumání a nesvazovat je známkami a zkoušením. Rádi bychom jim dopřáli školu, kam budou chodit rády a která je připraví pro život v 21. st.

Odpolední dětský klub od pondělí do středy

Dětský klub utváříme společně s externími lektory. Volnočasové aktivity klubu probíhají od 12:00 do 15:15 hod. V současnosti nabízíme tvořivé dílny, jógu, arteterapii a přírodovědný kroužek. Reagujeme na dětské zájmy a záliby, a tak někdy vyrábíme náramky z korálků a jindy zase zpracováváme jejich oblíbené filmové hrdiny. Jógu vede lektorka hravou formou, s cílem posílit u dětí vnímání jejich těla, inspirací nám jsou např. karty s názvem Lali cvičí jógu.

V arteterapii s dětmi tvoříme často skupinově, kdy pracují na jednom společném projektu. Využíváme různých výtvarných technik. Doprovodným jevem tvoření je sebepoznání a relaxace. V přírodovědném kroužku lektorka připravuje vždy na další setkání téma, se kterým přichází děti (např. veverky, divoká prasata, apod., často jsou inspirováni tím, co vidí v okolní přírodě).


Baví nás dělat v přírodě kroužky, které běžně probíhají uvnitř, ve třídách, klubovnách nebo tělocvičnách. Tato netradiční forma oslovuje také děti a rodiče, kdy v dnešní době je vcelku náročné najít si čas a nepobývat jen v budovách a autech.

Komunitní základní škola Starhill z.s.

Je škola v přírodě, která trvá celý rok.

Tvoříme pro své děti místo, kde jsou hodně venku, v různověké skupině přibližně 15 – 20 dětí, v podnětném a bezpečném prostředí se zkušenými a empatickými průvodci. Pozorujeme přirozenou dětskou zvídavost, dáváme jim prostor objevovat svět jejich vlastním tempem prostřednictvím hry a zkoumání a nesvazovat je známkami a zkoušením. Rádi bychom jim dopřáli školu, kam budou chodit rády a která je připraví pro život v 21. st.

Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se děti učily rády, byly zodpovědné a samostatné. Chceme propojit znalosti se skutečným životem. Vycházíme z respektujících principů vzdělávání a z obecných humanistických hodnot.

Máme školu, kde:

 • jsou děti v přírodě (když chtějí, tak celý den),
 • nejsou známky,
 • se pracuje s Montessori prvky, Waldorfskou pedagogikou a podle principu Respektovat a být respektován,
 • jsou děti rády a rády se vracejí,
 • děti mají právo ovlivnit výuku a pravidla školy.

Naše děti: 

 • jsou otevřené a vidí svět v souvislostech,
 • si přirozeně vytváří svůj názor,
 • umí spolupracovat a chyby berou jako součást procesu,
 • ví, jak řešit překážky a různé konflikty,
 • jsou empatické a solidární,
 • uznávají své potřeby a potřeby svého okolí.

Věříme v děti a jejich vize, snažíme se reagovat na potřeby dětí, rodičů i průvodců. Jsme součástí asociace svobodných demokratických škol a naší nejinspirativnější školou je kladenská Základní škola Donum Felix.https://www.donumfelix.cz/

Kontakt

Náš tým

Ivana Blašková
ředitelka
email: info@skolastarhill.cz, tel.: 725 576 069

Eva Dvořáková

holka pro všechno – finance, administrace projektů
e-mail: info@rodicevakci.cz, tel: 728 426 454

Jana Faschingbauerová
průvodkyně
mail: jana.fasch@gmail.com, tel: 731 372 623

Zdravíme vás! V září 2018 jsme otevřeli u Českých Budějovic komunitní základní školu. Náš projekt zrál a formoval se delší dobu. Ve správný čas se potkali ti správní lidé, psycholog, inženýr a estét.

Máme krásný velký pozemek v Kroclově, kde jsme postavili jurtu a založili neziskovou organizaci Komunitní základní škola Starhill z.s.. Vážíme si toho, že dostatečný počet rodičů a jejich dětí do nás již vložilo svou důvěru a zapsalo své děti do školy, která vznikla doslova na „zelené louce“.