Harmonogram dne a týdne

Harmonogram týdne
pondělí – pátek Děti si nachází činnosti a navzájem se inspirují. Věříme v jejich schopnosti a s úžasem sledujeme jejich touhu poznávat svět tempem, které si sami zvolí.

Děti se učí být ve skupině, nastavovat pravidla, přicházet s návrhy, řešit problémy, obhájit si svoje postoje, vyjadřovat názory a pocity.

Dost často je otázkou, kdo koho vlastně učí. Prostředí, ve kterém tráví celý den, je otevřené, inspirující, milující a spravedlivé. Dětem jsou předkládány v průběhu dne aktivity, pokud se nechtějí účastnit, nikdo je nenutí a třeba si „jen“ tak hrají. Dětská hra je pro nás nejvyšším stupněm učení.

Harmonogram dne
7.44 odjezd vlaku z hlavního nádraží v ČB
7.47 odjezd vlaku z jižní zastávky v ČB
8.45 příchod do školy
9.00 – 12.00 dopolední program
12.00 – 12.30 oběd
13.00 – 15.00 Dětský klub (jóga, arteterapie, přírodovědné okénko)
15.20 odjezd autobusu
15.54 příjezd na zastávku Šumavská