Pracovní nabídky

Komunitní základní škola Starhill, z.s. hledá

osobnost na pozici: Asistent pedagoga

Co Vám nabízíme?

• Zaměstnání ve společnosti, která je založená na partnerském přístupu

• Neformální, velmi přátelskou atmosféru

• Krásné prostředí

• Prostor pro seberealizaci, osobní rozvoj a kreativitu

Co tato pozice vyžaduje?

• Maturita, střední vzdělání s výučním listem, kvalifikační kurz asistenta pedagoga

• Otevřený a respektující přístup k dětem a kolegům

• Nadšení a chuť přicházet s novými nápady

• Empatie a dobré komunikační schopnosti

• Chuť se vzdělávat a rozvíjet, sdílet zkušenosti s kolegy

• Kladný vztah k dětem se sociálním znevýhodněním

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1.9.2022

Více informací na tel: 728 426 454 nebo mailu: info@skolastarhill.cz

Komunitní základní škola Starhill, z.s. hledá

osobnost na pozici: Učitel/učitelka základní školy

Co Vám nabízíme?

• Zaměstnání ve společnosti, která je založená na partnerském přístupu

• Neformální, velmi přátelskou atmosféru

• Krásné prostředí

• Prostor pro seberealizaci, osobní rozvoj a kreativitu

• Nadstandardní ohodnocení a zajímavé firemní benefity

Co tato pozice vyžaduje?

• odbornou kvalifikaci

• praxe ve svobodné škole podmínkou

• otevřený a respektující přístup k dětem a kolegům

• nadšení a chuť přicházet s novými nápady

• chuť se vzdělávat a rozvíjet, sdílet zkušenosti s kolegy

Předpokládaný nástup na pracovní místo: ihned

Více informací na tel: 728 426 454 nebo mailu: info@skolastarhill.cz

Komunitní základní škola Starhill, z.s. hledá

osobnost na pozici: Vychovatel/vychovatelka

Co Vám nabízíme?

• Zaměstnání ve společnosti, která je založená na partnerském přístupu

• Neformální, velmi přátelskou atmosféru

• Krásné prostředí

• Prostor pro seberealizaci, osobní rozvoj a kreativitu

• Nadstandardní ohodnocení a zajímavé firemní benefity

Co tato pozice vyžaduje?

• Vzdělání dle § 16,Zákona č.563/2004Sb.

• praxe ve svobodné škole podmínkou

• otevřený a respektující přístup k dětem a kolegům

• nadšení a chuť přicházet s novými nápady

• chuť se vzdělávat a rozvíjet, sdílet zkušenosti s kolegy

Předpokládaný nástup na pracovní místo: ihned

Více informací na tel: 728 426 454 nebo mailu: info@skolastarhill.cz V Českých Budějovicích 1. 9. 2021

Komunitní základní škola Starhill, z.s. hledá

osobnost na pozici: Ředitel/ředitelka základní školy

Popis pracovní nabídky

Požadavky:

 • Splnění předpokladů pro výkon pozice ředitele/ředitelky školy stanové § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o pedagogických pracovnících)
 • Znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
 • Základní ekonomické znalosti
 • Organizační a řídící schopnosti
 • Nadstandardní komunikační schopnosti
 • Orientace v příslušných dotačních titulech
 • Občanská a morální bezúhonnost

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce/ diplom a dodatek k diplomu, případně doklady o dalším vzdělání)
 • doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou česného prohlášení uchazeč s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • strukturovaný profesní životopis
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících
 • souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: ihned

Více informací na tel: 728 426 454 nebo mailu: info@skolastarhill.cz

V Českých Budějovicích 1. 9. 2021