Kroužky ve škole

   
pondělí – pátek, školní rok 2023/2024 Děti si samy vybírají činnosti a navzájem se inspirují.  Věříme v jejich schopnosti a s úžasem sledujeme jejich touhu poznávat svět tempem, které si samy zvolí.

 

Děti se učí být ve skupině, nastavovat pravidla, přicházet s návrhy, řešit problémy, obhájit si svoje postoje, vyjadřovat názory a pocity.

Dost často je otázkou, kdo koho vlastně učí. Prostředí, ve kterém tráví celý den, je otevřené, inspirující, milující a spravedlivé. Dětem jsou předkládány v průběhu dne aktivity, pokud se nechtějí účastnit, nikdo je nenutí a třeba si „jen“ tak hrají. Dětská hra je pro nás nejvyšším stupněm učení.

Školní kroužky  
   
   
Přírodověda s Petrou  
Lidské tělo s Lenkou