Partneři

Naše Komunitní základní škola Starhill, z.s. je nyní nositelem projektu

Rosteme inovativně

Č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002196

Účelem dotace je:

– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování

vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2024

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu (Dotace): 434 168,00 Kč

Nadační Fond Zeměkvět

www.zemekvet.cz

Děkujeme za poskytnutí příspěvku na nákup termosolárních úlů za účelem studia a popularizace včelaření bez chemie, říjen 2022.

Naše škola se zapojuje do aktivit mezinárodního projektu GLOBE.

Naše škola je partnerem v projektu “Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání”, projekt č. č.: 62500-2021-005-008, financovaného v rámci 5. grantového kola na základní granty v zaměření Posílení neziskových organizací programu Active Citizens Fund Nadace OSF. Více o realizaci a cílech projektu najdete na webu příjemce www.zemeskola.cz

Díky tomuto projektu se naše škola také hlásí k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých:

Všechny děti a mladí lidé a také zvláště zranitelní dospělí (kteří se podílejí na aktivitách organizovaných či podpořených Nadací OSF) mají právo, aby:

  • byl prvořadým hlediskem všech činností jejich zájem, bezpečnost a blaho;
  • byl chráněn a podpořen jejich vývoj, a tím umožněn rozvoj a naplnění jejich potenciálu;
  • byli respektováni a pochopeni v rámci své kulturní, národnostní a náboženské identity;
  • jim bylo nasloucháno a jejich názor byl plně zohledněn;
  • se stali aktivními účastníky rozhodnutí, která se jich přímo týkají.

Koncepce svobodné demokratické školy (ve které jsou děti, mladí lidé i zvláště zranitelní dospělí plnohodnotnými účastníky rozhodování a řešení konfliktů) umožňuje, aby se do naplňování této politiky zapojily také samotné děti a aktivně napomáhaly při ochraně svých vrstevníků.

Jsme členy mezinárodní skupiny EUDEC

Jsme členy klubu LES VE ŠKOLE a inspirujeme se aktivitami platformy Jděte ven a Učíme se venku.