O nás

Komunitní základní škola Starhill z.s.

Koncepci školy lze zjednodušeně charakterizovat pomocí následujících sloganů a klíčových slov:

Plná důvěra v dítě, v jeho pozitivní vnitřní program a vnitřní motivaci.
Sebeřízení – svoboda a odpovědnost jako dvě strany téže mince.
Věkově smíšená skupina dětí.
Přirozené učení a autonomie učení.
Demokratické rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý, společné vytváření a ověřování pravidel.
Kvalitní vztahy a otevřená komunikace.
Konflikt jako příležitost k osobnímu růstu, nenásilná komunikace, mediace.
Spolupráce a vzájemná pomoc.

Komunitní základní škola Starhill, z.s. je soukromá základní škola, která je od září 2021 zapsána v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Koncepce školy je popsána podle školského zákona ve školním vzdělávacím programu respektujícím Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který sám o sobě podporuje individualitu škol a umožňuje následující moderní přístupy.

Posláním školy je poskytovat dětem základní vzdělávání cestou přirozeného učení založeného na důvěře a vnitřní motivaci.

Hodnoty školy

Východiskem pro hodnoty Komunitní základní školy Starhill je přesvědčení, že „svět je příznivý“ (důvěřujeme světu, že má smysl). Chceme rozvíjet pozitivní přístup k životu. Důvěra, jak ji chápeme, nutně ústí ve svobodu a v sebeřízení. Důvěra, že já i ostatní „jsou v pořádku“. Z toho vyplývá dovednost nebrat si věci osobně a respektovat autonomii a potřeby u sebe i u druhých. Tato důvěra dále otevírá cestu k vzájemnosti a schopnosti efektivní týmové spolupráce a vedle svobody, odpovědnosti a vzájemného respektu je i výchozí hodnotou školy.

Praxe školy vychází mimo jiné z následujících předpokladů a strategií:

Učení je přirozené a děti se ze své podstaty chtějí učit. Vytváříme jim pro to podmínky.
Efektivní učení je založeno na vnitřní motivaci (pokud mi něco dává smysl, budu dělat i věci, které mne nebaví) a nejlépe probíhá v situacích reálného života.
Vnitřní motivace je vlastní všem lidem; pokud byla narušena vlivy vnější motivace (tresty, odměny, pochvaly a jiné formy manipulace), může trvat dlouho, než se znovu obnoví. Proto potřebujeme trpělivost.
Všechny činnosti (včetně těch, které jsou zdrojem chyb), kterým se dítě věnuje na základě vnitřní motivace, je možné považovat za učení.
Nikoho nemohu nic naučit (na základě své jednostranné vůle), může se to naučit jedině sám a já mu v tom mohu pomoci.
Za své učení je odpovědný žák, demokratická škola mu pro jeho učení vytváří základní podmínky: autonomii a svobodu, podnětné a inspirativní prostředí a podporu podle individuálních vzdělávacích potřeb.
Děti ve školním věku jsou kompetentní a podle svých dispozic se mohou podílet na rozhodování o chodu školy demokratickou cestou.
Při poskytování vzdělávání je vhodné kombinovat principy osobního růstu a kolektivní inteligence, ve které je schopnost dojít k řešení s využitím inteligenčního potenciálu sítě důležitější než individuální kompetence.
Učení je přirozené a děti se ze své podstaty chtějí učit. Vytváříme jim pro to podmínky.
Efektivní učení je založeno na vnitřní motivaci (pokud mi něco dává smysl, budu dělat i věci, které mne nebaví) a nejlépe probíhá v situacích reálného života.
Vnitřní motivace je vlastní všem lidem; pokud byla narušena vlivy vnější motivace (tresty, odměny, pochvaly a jiné formy manipulace), může trvat dlouho, než se znovu obnoví. Proto potřebujeme trpělivost.
Všechny činnosti (včetně těch, které jsou zdrojem chyb), kterým se dítě věnuje na základě vnitřní motivace, je možné považovat za učení.
Nikoho nemohu nic naučit (na základě své jednostranné vůle), může se to naučit jedině sám a já mu v tom mohu pomoci.
Za své učení je odpovědný žák, demokratická škola mu pro jeho učení vytváří základní podmínky: autonomii a svobodu, podnětné a inspirativní prostředí a podporu podle individuálních vzdělávacích potřeb.
Děti ve školním věku jsou kompetentní a podle svých dispozic se mohou podílet na rozhodování o chodu školy demokratickou cestou.
Při poskytování vzdělávání je vhodné kombinovat principy osobního růstu a kolektivní inteligence, ve které je schopnost dojít k řešení s využitím inteligenčního potenciálu sítě důležitější než individuální kompetence.

Náš přístup k poskytování vzdělávání vychází také z následujících trendů ve společnosti a na trhu práce:

Od přizpůsobení se a pasivity k vlastní iniciativě, objevování toho, kdo jsem, jaké jsou mé talenty a co pro mne znamená šťastný a smysluplný život.
Od závislosti na autoritě k autonomii a přijetí osobní odpovědnosti a iniciativy.
Od donucování, manipulace a dalších nástrojů vnější motivace k vnitřní motivaci, smysluplnosti a sebeřízení.
Od nedůvěry a boje k otevřené komunikaci a spolupráci založené na důvěře.
Od maximalizace výkonu za každou cenu k důležitosti sociálních dovedností a kvalitních vztahů.
Od práce jako nepříjemné povinnosti k práci jako radosti a součásti vnitřního štěstí.

Věříme v děti a jejich vize, snažíme se reagovat na potřeby dětí, rodičů i průvodců. Jsme součástí Asociace svobodných demokratických škol. Více o asociaci na https://www.asociacesds.cz/.

Kontakt

Komunitní základní škola Starhill, z.s.

Sídlo: Komenského 232/42, 370 01 České Budějovice

email: info@skolastarhill.cz, tel: +420 728 426 454

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Zastávka- Budějovická 275, 37001, Vrábče

IČ:07108605

DIČ:CZ07108605 (nejsme plátci DPH)

Základní škola IZO: 181119935

Identifikátor právnické osoby – RED IZO: 691 014 833

Školní družina IZO: 181120747

Školní jídelna – výdejna IZO: 181139227

ID datové schránky:852nt4x

Číslo účtu: 2701437212/2010 (Fio Banka)

Jsme zapsáni v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva škol, mládeže a tělovýchovy

Jsme spoluzakladatelem a členem Asociace svobodných demokratických škol.

Náš tým

Mgr. Ivana Blašková
předsedkyně spolku, metodik prevence
email: info@skolastarhill.cz, tel.: +420 725 576 069

Ing. Eva Dvořáková
ředitelka ZŠ, finance, administrace projektů, výchovný poradce
email: info@skolastarhill.cz, tel.: +420 728 426 454

Bc. Jana Faschingbauerová
třídní učitelka v ZŠ
email: jana.fasch@gmail.com, tel: +420 731 372 623

Ing. Martina Kovářová – GDPR garant, učitelka

Ilonka Dryjová – učitelka, vychovatelka

Mgr. Tomáš Dryje – učitel, vychovatel

Andrea Müllerová – učitelka, vychovatelka

Bc. Aneta Švarcová – učitelka, vychovatelka

David Weyda – učitel IT

V září 2018 jsme otevřeli u Českých Budějovic Komunitní základní školu Starhill, z. s. Náš projekt zrál a formoval se delší dobu, lépe řečeno od léta 2017. Ve správný čas se potkali ti správní lidé a založili svobodnou školu pro děti.

Díky krásnému pozemek v Kroclově, kde postavili jurtu a založili neziskovou organizaci Komunitní základní škola Starhill z.s. mohou teď nabídnout svobodné vzdělávání i dalším rodinám a dělat práci, která dává smysl.