Školné

 

Základní výše ročního školného je 35 000 Kč za dítě. Částka se hradí v deseti měsíčních splátkách, kdy jedno měsíční školné vychází na 3 500 Kč na dítě. 

Od školního roku 2021/2022 se snižuje školné na 35 000 Kč ročně za první dítě (3 500 Kč měsíčně) a 25 000 Kč za každého dalšího sourozence ročně (2 500 Kč měsíčně). V případě, že rodina má zájem o naši školu a je v souladu s jejími hodnotami, ale nemůže si dovolit hradit plnou výši školného, poskytujeme rodičům možnost podílet se na chodu školy – administrativa, kroužky pro děti, atp. a tím pádem je možné školné snížit.

Školné za denní docházku zahrnuje už i družinu, školní učebnice a základní papírenské a kancelářské potřeby. V rodinném rozpočtu tedy není třeba počítat s dokupováním pomůcek do školy.

Dále rodiče platí měsíční příspěvek na dopravu a stravné ve výši 400 Kč za dítě, který v případě dlouhodobé nemoci, příp. online výuky škola vrací. 

Další výdaje spojené se školou jsou pro rodiče minimální (např. návštěva divadla, hvězdárny..atp).

Proč školné vůbec vybíráme? 

Příspěvky, které dostáváme od státu, bohužel nestačí na úplné pokrytí nákladů naší školy. Platíme mzdy zaměstnancům, nájemné i se službami, veškeré vybavení školy a učební pomůcky a snažíme se spořit pro strýčka náhodu.

Spádovým (veřejným, státním, „běžným“) školám na tyto náklady přispívá i zřizovatel (obec). V naší škole se vybírá úplata za vzdělávání („školné“), která nám pomáhá udržet jakž takž vyrovnaný rozpočet. Děláme vše proto, aby výše školného byla co nejnižší, a proto se peníze snažíme získávat i z jiných zdrojů, například z crowdfundingu, z darů nebo grantů.