Školné

Třídenní docházka 3 500 Kč/měsíc. Čtyrdenní docházka: 4 500 Kč/měsíc. Zdá se vám to moc? Zapojujeme rodiče dětí do chodu školy a následně jim nabízíme slevy ze školného.

Školné zahrnuje dopolední i odpolední program, oběd, jízdné. Další výdaje spojené se školou jsou minimální.