Školné

Třídenní docházka: 3 500 Kč/měsíc

Sourozenci:  2 děti: 5 000 Kč/měsíc, 3 děti: 6 000 Kč/měsíc

Školné zahrnuje dopolední i odpolední výuku, je splatné vždy v předchozím měsíci.