Školné

Školné se odvíjí od počtu dní docházky dítěte a od míry zapojení rodiče do chodu školy (vedení kroužků, administrativy, atp.). Vždy vycházíme z konkrétní situace každé rodiny.

Školné zahrnuje dopolední i odpolední program, oběd, jízdné. Další výdaje spojené se školou jsou pro rodiče minimální (např. návštěva divadla, hvězdárny..atp).