Školné

Čtyrdenní docházka: 4 500 Kč/měsíc. Zdá se vám to moc? Zapojujeme rodiče dětí do chodu školy a následně jim nabízíme slevy ze školného.

Školné zahrnuje dopolední i odpolední výuku, je splatné vždy v předchozím měsíci.