Zápis

Přijímání nových dětí

Termín společného setkání je naplánován na 14. 4. 2020 pro školní děti a 5. 5 pro děti předškolní.  Nejsme školou, která je zapsána v rejstříku MŠMT, děti jsou v režimu individuálního vzdělávání.  Většina z nich je zapsána v naší kmenové škole Ktiš. 

Specifika Individuálního vzdělávání:

  • Dítě vzdělávané v režimu individuálního vzdělávání musí být zapsáno k povinné školní docházce na některé základní škole patřící do sítě školských zařízení.
  • Na základě žádosti rodičů uvolní ředitel této kmenové základní školy dítě do režimu individuálního vzdělávání.
  • Na kmenové základní škole dítě skládá 2x ročně zkoušky a obdrží od ní vysvědčení za jednotlivé ročníky.

Pomůžeme vám s vytvořením žádosti o individuální vzdělávání  i s dalšími právními náležitostmi. Pro zjednodušení celého procesu je možné, aby děti vzdělávané u  nás, byly přihlášeny pod jednu zastřešující školu, která má již s podobnou koncepcí zkušenost a je domácímu vzdělávání příznivě nakloněna.

Naší kmenovou školou je ZŠ  s MŠ Ktiš (adresa: Ktiš 16, 384 03, skola@ktis.cz, www.skola.ktis.cz)

Zápis

Kdykoliv po domluvě na info@skolastarhill.cz, následně se s vámi sejdeme a domluvíme se na dalším postupu.