Zápis

Přijímání nových dětí
Pokud chcete přihlásit své dítě do naší školy, musí být zapsáno v základní škole – v režimu individuálního vzdělávání. Znamená to, že je nutné podat Žádost o individuální vzdělávání, a to kdykoliv v průběhu školního roku. Ředitel/ředitelka následně vydává souhlas s takovýmto režimem vzdělávání, přičemž nezáleží na tom, zda se dítě učí přímo doma, nebo navštěvuje naši školu.

Vzdělávání v naší škole se řídí školským zákonem 561/2004, § 41 o individuálním vzdělávání, který umožňuje rodičům vzdělávat své děti od 1. do 5. třídy v režimu individuálního vzdělávání doma, příp. je svěřit jiné kompetentní osobě.

Specifika Individuálního vzdělávání:

  • Dítě vzdělávané v režimu individuálního vzdělávání musí být zapsáno k povinné školní docházce na některé základní škole patřící do sítě školských zařízení.
  • Na základě žádosti rodičů uvolní ředitel této kmenové základní školy dítě do režimu individuálního vzdělávání.
  • Na kmenové základní škole dítě skládá 2x ročně zkoušky a obdrží od ní vysvědčení za jednotlivé ročníky.

Pomůžeme vám s vytvořením žádosti o individuální vzdělávání  i s dalšími právními náležitostmi. Pro zjednodušení celého procesu je možné, aby děti vzdělávané u  nás, byly přihlášeny pod jednu zastřešující školu, která má již s podobnou koncepcí zkušenost a je domácímu vzdělávání příznivě nakloněna.

Naší kmenovou školou je ZŠ  s MŠ Ktiš (adresa: Ktiš 16, 384 03, skola@ktis.cz, www.skola.ktis.cz)

Zápis

Kdykoliv po domluvě na info@skolastarhill.cz, následně se s vámi sejdeme a domluvíme se na dalším postupu.