O nás

Jsme místem rozvoje dětí od 4 do 12 let v režimu individuálního vzdělávání a nabízíme alternativu k docházce do základní školy. Zároveň fungujeme jako dětský klub s nabídkou odpoledních volnočasových aktivit.

V současné době máme 12 dětí, kteří jsou v podnětném a bezpečném prostředí se zkušenými a empatickými průvodci. Chceme podporovat jejich přirozenou zvídavost, dát jim prostor objevovat svět jejich vlastním tempem prostřednictvím hry a zkoumání a nesvazovat je známkami a zkoušením. Rádi bychom jim dopřáli školu, kam budou chodit rády a která je připraví pro život v 21. st.

Odpolední dětský klub od pondělí do středy

Dětský klub utváříme společně s externími lektory. Volnočasové aktivity klubu probíhají od 12:00 do 15:15 hod. V současnosti nabízíme tvořivé dílny, jógu, arteterapii a přírodovědný kroužek. Reagujeme na dětské zájmy a záliby, a tak někdy vyrábíme náramky z korálků a jindy zase zpracováváme jejich oblíbené filmové hrdiny. Jógu vede lektorka hravou formou, s cílem posílit u dětí vnímání jejich těla, inspirací nám jsou např. karty s názvem Lali cvičí jógu.

V arteterapii s dětmi tvoříme často skupinově, kdy pracují na jednom společném projektu. Využíváme různých výtvarných technik. Doprovodným jevem tvoření je sebepoznání a relaxace. V přírodovědném kroužku lektorka připravuje vždy na další setkání téma, se kterým přichází děti (např. veverky, divoká prasata, apod., často jsou inspirováni tím, co vidí v okolní přírodě).


Baví nás dělat v přírodě kroužky, které běžně probíhají uvnitř, ve třídách, klubovnách nebo tělocvičnách. Tato netradiční forma oslovuje také děti a rodiče, kdy v dnešní době je vcelku náročné najít si čas a nepobývat jen v budovách a autech.